Hur vet man vilka väggar som är bärande?

I en tid då fler och fler svenskar prioriterar den egna bostaden och lägger pengar på renoveringar snarare än på bilar, resor och nöjen så kan det vara läge att titta närmare på vissa byggtekniska detaljer som man måste ha koll på. Bärande väggar är ett exempel på detta.

Många vill idag ha fler öppna ytor och ta bort väggar för att öppna upp. Det kan vara förödande om det handlar om en bärande vägg. Den fyller nämligen en enorm funktion i att hålla upp taket - eller en ovanliggande våning. Tar man bort en bärande vägg så kan detta innebära en kollaps och det är givetvis ett starkt argument till varför man aldrig ska göra detta. Hur vet man då att en vägg är bärande? Det finns några sätt att säkerställa detta på. Vi visar:

  • Väggen är tjockare. En bärande vägg är ofta tjockare än en vanlig vägg. Är väggen tjockare än 100 mm så indikerar detta att den också är bärande.
  • Den är tillverkad av exempelvis tegel, lättbetong eller betong.
  • Takstolar vilar mot väggen. Detta kan du kolla genom att gå upp på vinden.
  • Väggen är parallell mot takåsen.

Ett annat sätt att säkerställa att en vägg är bärande är att kolla på husets ritning. Där ser man ganska tydligt vilka väggar som har denna funktion och vilka som inte har det. Ett annat givet tips är att kontakta en fackman för en genomgång och undersökning. Bor du i exempelvis en bostadsrätt så är det viktigt att du söker tillstånd innan du påbörjar en process med att riva bärande väggar. Det är en strukturell förändring som kan kräva ett bygglov. Kolla alltid upp vad som gäller!

Kan man ta bort en bärande vägg?

Den stora frågan handlar givetvis om man kan ta bort en bärande vägg - och svaret är ja. Det är fullt möjligt, men det är ett projekt som kräver ett fackmannamässigt utförande.

Du som lekman bör definitivt inte ge dig in i att riva en bärande vägg då det handlar om någonting som kan bli farligt - både på längre sikt genom att du gör fel och där taket börjar rasa - och direkt för stunden. Det kommer att behövas lyftas exempelvis tunga balkar och där krävs ofta speciella maskiner - eller ett arbetslag med vana. Vanligt är även att en kättingtalja kan användas. Oavsett dock: det är inte ett projekt du utför på egen hand och det är definitivt inte ett projekt som du provar dig lite trevande fram genom.

Rådet är att du alltid anlitar en fackman och att exempelvis en hantverkare i Stockholm hjälper dig med att sätta upp balkar - både lodräta och en vågräta sådana - och snyggar till efteråt med att klä in balken med exempelvis gips. Viktigt är även att den brandsäkras då den kan bli väldigt het och därmed en brandfara i händelse av att det börjar brinna.

För att ta ner en bärande vägg så rekommenderas du att anlita ett professionellt företag inom håltagning. Kort sagt: riv gärna bärande väggar - om du har tillstånd - men se alltid till att anlita proffs för jobbet.

Experter på allt inom snickeri och bygg
16 Jul 2023