Ta bort mossa från hussockel

Oavsett vilket typ av hus du har kommer det att drabbas av mikrobiella utväxter där primärt tak och grund blir synligt drabbade av exempelvis mögel eller mossa. Har du problem med mossa på din hussockel handlar det primärt om ett estetiskt problem - har du det däremot på ditt tak så kan det förvandlas till ett betydligt större sådant. 

Mossa på hussockeln kan på sikt medföra samma typer av problem som mossa kan göra på exempelvis ett tegeltak. Det innebär att mossan dels binder åt sig en massa fukt och vatten och att detta sedan leds in under takpannorna och väl där också kan förvandlas till fuktskador och där det underliggande materialet blir angripet av röta. 

Ser man till en hussockel så kan samma problem uppstå där: påväxten binder fukt som leds in bakom putsen och vid exempelvis kyla och tinande så kan det leda till en så kallad frostsprängning där sjok av putsen lossnar. 

Så får du bort mossa från hussockeln 

Har du mossa på hussockeln bör du således agera och inte enbart i syftet att ditt hus ska se vackert ut. Ett tips är att du anlitar en hantverkare i Stockholm för detta. Primärt då för att se över ifall det underliggande materialet kommit till skada - men även för att exempelvis se ifall mögel och mossa även syns på exempelvis taket. En hantverkare kan givetvis även hjälpa dig att ta bort denna problematik. Det senare kan du emellertid också göra på egen hand och vi tänkte här nedan ge några tips kring hur. 

Skrapa eller borste

Du kan skrapa bort mossa med hjälp av en skrapa eller en borste. Detta innebär emellertid inte en långsiktig lösning på problemet. Det kommer att se snyggare ut - men mossan kommer att återkomma och det kommer således att bli ett återkommande projekt för dig att skrapa sockeln. 

Högtryckstvätt

Du kan även använda dig av en högtryckstvätt och spola bort mossan. Samma sak gäller dock även för denna metod: problemet med mossa kommer att vara återkommande. Du spolar inte bort rötterna. Det du dessutom ska tänka på är att se till att vara försiktig. Att spola vatten så pass nära husgrunden kan vara problematiskt om du samtidigt också har en undermålig dränering. Som en fotnot kan vi här även tillägga att denna metod definitivt ska undvikas om det handlar om mossa på taket. Där finns en uppenbar risk i att du sprutar in - mycket! - vatten under pannorna och med detta skapar stora problem. 

Kemi

Det bästa sättet att bli av med mossa och andra mikrobiella utväxter är att använda sig av kemi och där du - genom att kontakta en expert och får en rekommendation av vilken produkt som ska användas (och hur) - kan bli kvitt problemen både för stunden och på sikt. Vissa typer av mossa trivs bäst i alkaliska miljöer, medan andra växer bäst i sura. Att ta reda på detta är således ett viktigt första steg. Vilken typ av mossa är det - och vilket medel kommer att fungera? Läs alltid instruktionerna noga innan och se till att använda rätt skyddsutrustning. 

Experter på allt inom snickeri och bygg
17 Jun 2023